Stadsplan 2017, underlags-PM

I arbetet med Stadsplan 2017 har vi tagit fram en mängd planeringsunderlag som beskriver bakgrund och förslag mer i detalj. Där finns också riktlinjer för den kommande planeringen. 

Underlags-PM:en är framförallt riktade till handläggare inom stadens organisation för att vara ett stöd i det fortsatta planeringsarbetet. De är inte en del av stadsplanen eller den formella utställningen.