Områdesanalyser, Handlingsplan för grönstrukturen

Inom Handlingsplan för grönstrukturen har vi tagit fram åtta områdesanalyser för Helsingborgs centralort. Områdesanalyserna beskriver dagens situation, kvaliteter samt behov och utvecklingsmöjligheter för grönstrukturen i området.

Mer information om handlingsplanen och områdesanalyserna finns på helsingborg.se/gronarehelsingborg.se.